Wspieramy kluby i związki sportowe zarówno na poziomie strategicznym jak i bieżącego outsourcingu usług w zakresie brandingu, komunikacji i PR.

Większość naszych klientów zgłasza się do nas z tym samym problemem – pozyskiwania środków finansowych. My patrzymy etap wcześniej, analizujemy produkty, którymi np. klub sportowe dysponują, sprawdzamy ich dopasowanie do potrzeb kibiców, mediów i sponsorów, szukamy niewykorzystanego potencjału, a następnie przeprowadzamy własną inwentaryzację świadczeń i ich wycenę. W oparciu o uzyskaną wiedzę przygotowujemy indywidualne strategie sprzedaży i proponujemy narzędzia zarządzania relacjami z firmami, które interesuje sponsoring klubu sportowego. Dzięki naszemu doświadczeniu rozwiązania te opieramy na sprawdzonych, unikalnych modelach dystrybucyjnych, które zapewniają skuteczną sprzedaż.

Wychodzimy jednak również ponad samo zdobycie finansowania i sponsoring klubu sportowego. Pomagamy klubom i organizacjom sportowym w zarządzaniu budżetem.

Proponujemy narzędzia i usługi finansowe, które zabezpieczają przed negatywnymi skutkami dla finansów, takich zdarzeń jak choćby odpadnięcie przedwczesne z rozgrywek międzynarodowych, kryzysy wizerunkowe, czy inne zdarzenia losowe. Niejednokrotnie rozwój sportowy klubów na wiele lat był wstrzymywany przez jeden zaskakujący wynik meczu, czy kontuzje kluczowego gracza.

Długofalowe strategie rozwoju sportowego klubu wymagają też antycypacji zagrożeń i dopasowaniu rozwiązań, które mogą niwelować ich skutki. Eksperci SV Sportmarketing dzięki swojej wiedzy w zakresie finansów i zarządzania ryzykiem, są gotowi przygotować swoje rekomendacje i program zmian w zarządzaniu finansami organizacji sportowej, oraz zaproponować innowacyjne usługi finansowe, zmierzające do zapewnienia ciągłości stabilności finansowej odpornej na wynik, kontuzje, kryzysy, które są elementem współczesnego sportu.